Je kunt op verschillende manieren je kosten voor coaching en training (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via de Belasting
  De kosten voor training en coaching zijn voor zelfstandige coaches aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wanneer je als particulier de kosten voor training en/of coaching betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.
 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je trainings- of coachtraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
 • Via een eventuele werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een training of coachtraject. Bovendien wordt een training en coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.