Wat heeft het opgeleverd?

Reacties van deelnemers aan de NLP™ Practitioner opleiding.

“Ik heb zoveel geleerd: Ik heb meer zelfinzicht gekregen. Door positief te denken voel ik mij minder gestrest en vrijer. Dank je wel.”

“Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen: ik ben goed zoals ik ben”.

“Ik sta in mijn kracht. Ik communiceer duidelijker en geef aan wat ik belangrijk vind. Mijn emoties mogen er zijn”.

“Als jurist ben ik reeds lang gewend om voor en tegens af te wegen, zaken van verschillende kanten te bekijken en me te verplaatsen in de positie van andere partijen. Deze NLP Practitioner opleiding heeft daar diverse dimensies aan toegevoegd waardoor ik nog meer kan invoelen hoe anderen een plek ‘innemen’ en nog beter kan ervaren wat dat met mijzelf doet”

“Ik heb mijn leven terug”

“Het belang van de manier van communiceren en wat de kwaliteit daarvan jouw/mijn communicatie “oplevert” werd mij van lieverlee steeds duidelijker”.

“De Practitioner opleiding was zeer zeker nuttig daar ik veel met collega’s praat vanuit mijn nevenfunctie als vertrouwenspersoon”

“Ik heb genoten van de NLP-opleiding. De opleiding draagt voor mij bij in mijn persoonlijke ontwikkeling en groei. Het heeft me nieuwe inzichten gegeven in hoe ik de dingen doe zoals ik ze doe en welke onbewuste processen meespelen in mijn communicatie”.

“Naast nieuwe inzichten heeft het ook bijgedragen aan het bevestigen van een aantal inzichten die ik al wel verworven had, maar die nog steeds “slechts” een onderdeel in mijn hoofd waren. Tijdens de cursus heb ik veel meer de verbinding vanuit het hart kunnen maken waardoor deze inzichten veel meer geïntegreerd zijn geraakt”.

“Ik vond de studiebelasting vrij hoog. Naast je reguliere werkzaamheden en doelen is het moeilijk (althans voor mij) om het allemaal in te passen. Het kan ook aan mij liggen, omdat ik niet beseft/gerealiseerd heb dat er naast de modules ook oefenmomenten noodzakelijk zijn”

“Mijn creativiteit is weer gaan stromen”

“Dit heeft me op het werk geholpen bij lastige projectvergaderingen en bij meningsverschillen met een collega’s”.

“Ik heb een mooie gevulde kast met gereedschap gekregen. Wat een mooi kado”

“Ik ben meer in harmonie met mijn omgeving”