Reacties van deelnemers aan de NLP™ Master Practitioner opleiding.
Wat heeft het opgeleverd?

“Ik kan wel zeggen dat alles wat we gedaan hebben een mooi vervolg was op de Practitioner en dat de stof, die in de Practitioner behandeld is, nu veel meer samenhang heeft gekregen voor mij, alles is meer op zijn plaats gevallen”

“De opleiding was voor mij belangrijk. Het gaf mij veel handvatten om efficiënter en effectiever te communiceren. Het geeft mij nog meer zelfkennis en nog beter zicht op het proces rondom het communiceren. Verder heb ik een veel beter inzicht ontwikkeld in het aanvoelen van wat er gebeurt”

“Ik vertoon ander gedrag. Ik heb meer zelfvertrouwen en straal dit ook uit. Ik durf en doe meer. Het heeft mij enorm geholpen om de stap te zetten om kindercoach te worden. Ik ben dit jaar gestart”.

“De opleiding heeft mij heel veel inzicht gegeven in mijn persoonlijke leven. Ik had blokkades die ik tegenkwam tijdens de opleiding die mij onbewust belemmerden. Ik ben er nu bewuster van. De opleiding was voor mij erg nuttig. Door mijn inzicht in mijn gedrag, overtuigingen en identiteit ben ik rustiger en zekerder van mezelf. Ik schrik minder van een onverwachte situatie. Mijn omgeving is ook erg blij. Zij merken dat ik niet meer wegvlucht in allerlei uitvluchten/smoezen. Dat ik meer aanwezig ben zowel fysiek als geestelijk”.

“Voor de opleiding wilde ik een aantal zaken in mijn leven anders gaan aanpakken, alleen wist ik niet goed hoe daar vorm aan te geven. De NLP Master Practitioner heeft dat voor mij zeer concreet gemaakt. Eén van de inzichten is dat ik veel meer in mij heb als waarvan ik zelf overtuigd was”.

“De NLP Master opleiding is voor mij heel nuttig geweest. Na de Practitioner opleiding ben ik nog meer de diepte ingegaan bij mijzelf en ook met de uitvoering van de oefeningen/opdrachten. Ik ben mij nog meer bewust geworden dat “ik er toe doe”. Ik ben me bewust geworden van eigen kunnen. Ik stel mij binnen mijn team anders/actiever op. Doordat ik actiever ben, word ik meer gezien en gewaardeerd door collega’s. Daarnaast ben ik mijzelf nog meer gaan waarderen. Ik kan nu beter omgaan met ingrijpende situaties uit het verleden. Ik accepteer wat is gebeurd, zie de ‘mooie dingen’ welke daaraan vooraf zijn gegaan. Ik gebruik mijn inzichten en vaardigheden in de praktijk”.

“Ik ben mij veel meer bewust van hoe verschillende mensen verschillend naar zaken kijken. Dit helpt mij bij vergaderingen en 1 op 1 gesprekken. Ook heeft deze opleiding mij handvatten gegeven om bv door te vragen om duidelijkheid te verkrijgen. Ik gebruik NLP technieken tijdens het coachen van medewerkers. Ik heb inzicht gekregen in mijn eigen gedrag. Hierdoor ben ik in staat gesteld positieve wijzigingen daarin aan te brengen. Ik heb het gevoel wat onafhankelijker in de goede zin des woords te zijn en beter te kunnen omgaan met negatieve prikkels. Ook heeft NLP verbeterde presentatietechnieken gegenereerd omdat ik nu besef dat iedereen voorkeursystemen heeft zodat ik daarmee rekening kan houden.

“Het was duidelijk een verdieping. Wat mij positief heeft verrast is, het uitgaan/het geloof in eigen kracht waardoor ik hetgeen bereik wat ik wil bereiken. Dan wel dat er een nieuwe weg ontstaat. Ik heb meer inzicht gekregen in de waarden die belangrijk voor mij zijn (b.v. in de context van werk). Ook heb ik de lijn van de Practitioner voortgezet waardoor ik bewuster ben van zaken en mindere momenten beter weet te onderkennen en te ondervangen. Een algehele positieve instelling”.

“De NLP Master verrijkte en verdiepte mijn waarneming van en mijn communicatie met mezelf en de mensen om me heen. Ik sta nu anders (levendiger, krachtiger, volwassener) in het leven dan begin oktober 2013. Ik laat me meer, duidelijker en krachtiger horen als ik denk dat ik een zinvolle bijdrage kan leveren. Mijn directe werkomgeving reageert hier positief op”

“De NLP Master Opleiding heeft een geweldig persoonlijk proces op gang gebracht. Ik ben op weg van een onderdanige helper naar en volwassen, autonoom mens en medewerker. Ik heb mijn leidinggevende kracht weer ontdekt.”

“Ik hou meer focus op datgene wat ik wil bereiken. Formuleer bewuster mijn doelen en werk er naar toe dat te realiseren. Communiceren gaat bewuster, meer open (Zelfverzekerder) en meer respectvol naar anderen. Mijn organisatie heeft er een flexibelere, positief ingestemde medewerker bij, eentje die zich op een goede manier durft uit te spreken. Daarnaast heb ik al collega’s kunnen helpen mbv methodieken vanuit de Master NLP Opleiding, bij eigen vraagstukken”.