Disclaimer

Hoewel bij het tot stand komen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Het Instituut voor Durf en Daadkracht is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden, en waarover het Instituut voor Durf en Daadkracht geen controle heeft. Het Instituut voor Durf en Daadkracht draagt dus niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers c.q. systemen.